Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-026235-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 3 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công chứng viên tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người yêu cầu công chứng. Giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng, kiểm tra năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng
Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người yêu cầu công chứng. Giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc từ chối nhận di sản, kiểm tra năng lực hành vi dân sự của người từ chối nhận di sản
Bước 3: Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch (nếu có) ký, điểm chỉ vào văn bản từ chối nhận di sản trước mặt mình
Bước 4: Công chứng viên ký công chứng văn bản từ chối nhận di sản
Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT)
Dự thảo Hợp đồng, văn bản giao dịch (tùy theo trường hợp mà soạn thảo văn bản trên cơ sở áp dụng theo biểu mẫu của Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT), nếu có
Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác
Giấy chứng tử của người để lại di sản
Giấy tờ nhân thân chứng minh mối quan hệ giữa người từ chối nhận di sản và người để lại di sản (trường hợp thừa kế theo pháp luật)
Di chúc (trường hợp thừa kế theo di chúc)
Các giấy tờ liên quan khác theo quy định pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí công chứng 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-026235-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31