Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-031876-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 16 ngày đối với các trường hợp chỉ cư trú tại Tây Ninh 26 ngày đối với các trường hợp có thời gian cư trú ngoài tỉnh Tây Ninh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sô tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tư pháp Tây Ninh ( 302 Cách mạng tháng 8, phường 2, thị xã Tây Ninh)
*Công chức tiếp nhận hồ sơ:
- Thời gian tiếp nhận Từ thứ 2 đến sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30’ chiều từ 13giờ 30’ đến 17 giờ
( ngày lễ nghĩ)
- Kiểm tra tính pháp lý, nếu đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận có ghi ngày hẹn trả giao cho người nộp hồ sơ, viết phiếu nộp lệ phí.
- Nếu không đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp làm lại hồ sơ.
Bước 3: Công chức trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30’ chiều từ 13giờ 30’ đến 17 giờ
( ngày lễ nghĩ)
Đơn yêu cầu cấp lý lịch tư pháp
Giấy Chứng minh nhân dân + Sổ hộ khẩu ( phô tô)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 100.000đ/lần cấp/người
TTHC đang xem
Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu) - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-031876-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21