Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-048675-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành thuộc lĩnh vực hội dự kiến hoạt động
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (008 Trần Quốc Toản, phường II, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
- Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thủ tục sẽ được lập biên nhận trong đó ghi rõ thời hạn giải quyết. Hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh
- Sở Nội vụ tiến hành xử lý, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định.
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ. Người nhận kết quả phải đem theo biên nhận khi đến nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện thành lập hội
- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ
- Có Điều lệ
- Có trụ sở
- Có đủ số hội viên đăng ký tham gia (Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định số lượng hội viên đăng ký tham gia hội).
Đơn xin phép thành lập Hội
Dự thảo Điều lệ
Dự kiến phương hướng hoạt động
Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận
Sơ yếu lý lịch người đứng đầu trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận
Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập hội - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-048675-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
28