Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-048717-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (008 Trần Quốc Toản, phường II, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
- Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thủ tục sẽ được lập biên nhận trong đó ghi rõ thời hạn giải quyết. Hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh
- Sở Nội vụ tiến hành xử lý, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (008 Trần Quốc Toản, phường II, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
- Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thủ tục sẽ được lập biên nhận trong đó ghi rõ thời hạn giải quyết. Hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh
- Sở Nội vụ tiến hành xử lý, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện thành lập quỹ.
- Có mục đích hoạt động theo quy định tại Điều 2 Nghị định này.
- Có cam kết đóng góp tài sản của cá nhân, tổ chức là sáng lập viên.
- Có Điều lệ, cơ cấu tổ chức phù hợp với các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan;
- Có trụ sở giao dịch.
Đơn đề nghị thành lập quỹ
Dự thảo Điều lệ quỹ
Đề án thành lập và hoạt động của quỹ
Cam kết có trụ sở chính của quỹ
Cam kết về tài sản đóng góp để thành lập quỹ
Tư cách sáng lập viên:
+ Đối với sáng lập viên cá nhân là công dân Việt Nam phải có: lý lịch tư pháp; cam kết đóng góp tài sản, tài chính để thành lập quỹ.
+ Đối với sáng lập viên là người nước ngoài phải có: lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch; cam kết góp tài sản, tài chính của cá nhân người nước ngoài đó cho cá nhân, tổ chức Việt Nam để tham gia thành lập quỹ; cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục tiêu hoạt động của quỹ.
+ Đối với sáng lập viên là tổ chức của Việt Nam: tên và địa chỉ của tổ chức; nghị quyết của Ban Lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ kèm theo Quyết định về số tài sản đóng góp thành lập quỹ, Điều lệ của tổ chức, Quyết định cử đại diện tham gia hoặc là sáng lập viên thành lập quỹ.
+ Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài: tên đầy đủ và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức; Điều lệ của tổ chức; có cam kết góp tài sản, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Việt Nam và mục tiêu hoạt động của quỹ; lý lịch người đại diện của tổ chức tham gia quỹ có xác nhận của tổ chức.
Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền của tổ chức, cá nhân: bản sao di chúc, hợp đồng uỷ quyền có công chứng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-048717-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23