Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-071787-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp Luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh (276 Đường 30/4 Phường 3 Thị xã Tây Ninh).
Khi đến nộp hồ sơ, Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản phải xuất trình toàn bộ những giấy tờ cần thiết có liên quan bằng bản gốc (trừ một số loại giấy tờ phụ chỉ cần photo công chứng).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu so với quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 3: Nhận hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh (276 Đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh) theo bước sau:
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu người đến nhận Quyết định cho phép trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định ký nhận, trường hợp nhận hộ, phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người ủy quyền.
- Thời gian trao trả hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng thứ bảy công chức tiếp nhận hồ sơ tổng hợp, báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đơn xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Đơn xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-071787-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33