Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-083546-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp Luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh (276 Đường 30/4 Phường 3 Thị xã Tây Ninh).
Khi đến nộp hồ sơ, Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất phải xuất trình toàn bộ những giấy tờ cần thiết có liên quan bằng bản gốc (trừ một số loại giấy tờ phụ chỉ cần photo công chứng).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu so với quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định.
Bước 3: Nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh (276 Đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh) theo bước sau:
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ, kế toán Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất đối với Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài của Ủy ban nhân dân Tỉnh ký nhận, trường hợp nhận hộ, phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người ủy quyền.
- Thời gian trao trả hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng thứ bảy công chức tiếp nhận hồ sơ tổng hợp, báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ trong tuần.
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ qua nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Dự án đầu tư
Trích lục hoặc trích đo bản đồ vị trí khu đất (08 bản)
Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc phiếu xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của luật bảo vệ môi trường (đối với các dự án thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ)
Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai (đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó)
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý và biên lai nộp thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tổ chức xin chuyển mục đích
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 04/ĐĐ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh 500.000,0 đồng/01 hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-083546-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19