Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-086895-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu dạy thêm trong và ngoài nhà trường chuẩn bị nộp hồ sơ theo quy định (chỉ áp dụng đối với các giáo viên còn đang công tác trong ngành giáo dục)
Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (đối với tổ chức theo mẫu số 5, đối với cá nhân theo mẫu số 6)
Bản nội dung chương trình, kế hoạch và thời gian dạy thêm của từng cá nhân
Danh sách đội ngũ giáo viên dạy thêm theo mẫu số 7 (đối với tổ chức)
Bản sao văn bằng có chứng thực
Giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện, thị trở lên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách đội ngũ giáo viên dạy thêm theo mẫu số 7 (đối với tổ chức)
Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm đối với cá nhân theo mẫu số 6
Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm đối với tổ chức theo mẫu số 5
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở và cấp tiểu học - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-086895-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31