Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-086967-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Hồ sơ được nộp cho chuyên viên phụ trách bộ phận phổ thông khối trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
- Trường hợp chuyển trường trong cùng tỉnh thì hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét giảI quyết theo quy định củaa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Trường hợp chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác thì Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra
- Thời gian nhận hồ sơ và trả hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp cấp học dướI (bản sao công chứng)
Bản sao giấy khai sinh
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp
Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện nơi đi cấp
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)
Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ ngườI giám hộ tạI nơi chuyển đến vớI những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú vớI những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-086967-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
43