Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-086984-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Hồ sơ được nộp cho chuyên viên phụ trách bộ phận phổ thông khối trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
- Những trường hợp do nhập liệu sai phần lý lịch so vớI khai sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện căn cứ vào khai sinh để điều chỉnh cho người học trong danh sách tốt nghiệp
- Những trường hợp sai do người học có nguyện vọng điều chỉnh thì phải có Quyết định của Sở Tư pháp (nhưng độ tuổI theo đúng quy định của Luật Giáo dục)
- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần
Bản sao giấy khai sinh hoặc bản phôtô có công chứng giấy khai sinh đúng với năm xin điều chỉnh
Bản phôtô hộ khẩu có công chứng
Quyết định của Sở Tư pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục điều chỉnh phần lý lịch trên trang 3 của bằng tốt nghiệp trung học cơ sở - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-086984-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18