Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-087298-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Thông qua hiệu trưởng của hai trường chuyển đi và chuyển đến
- Hồ sơ của Học sinh phải được trường đi ghi và kiểm tra đầy đủ, đúng quy chế, đồng thời cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh
- Học sinh phải có hộ khẩu (hoặc giấy xác nhận tạm trú) tại địa phương học sinh chuyển đến (phụ huynh phải trình cho hiệu trưởng trường đi và trường đến xem)
Bước 2: Chuyển trường trong tỉnh và ngoài tỉnh:
- Học sinh chuyển đi ngoài huyện và ngoài tỉnh, thực hiện đúng và đầy đủ như chuyển trường trong huyện. Nhưng khi chuyển Hiệu trưởng phải có giấy giới thiệu đến Phòng Giáo dục để kiểm tra và cấp giấy chuyển trường
- Học sinh chuyển đến từ huyện và tỉnh khác phải được Phòng Giáo dục kiểm tra hồ sơ học sinh và có giấy giới thiệu về trường thì trường mới được tiếp nhận
- Học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiểu học trong Phòng Giáo dục cấp huyện
Đơn xin chuyển trường có xác nhận của Hiệu trưởng Trường tiểu học và kèm theo các giấy tờ có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-087298-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
61