Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-088048-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ trợ cấp giáo dục
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện sau khi hồ sơ đã giải quyết xong
- Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện chỉ hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tây Ninh giải quyết hồ sơ
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
- Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ các giấy tờ cần thiết nếu đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả
Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (Mẫu 01-ƯĐGD)
Giấy khai sinh bảo sao (bản chính photo công chứng)
Giấy chứng nhận diện đối tượng người có công có công chứng
01 ảnh 3 x 4 (của người xin được cấp sổ)
Theo định kỳ (Kỳ I từ ngày 05 tháng 9, Kỳ II từ ngày 05 tháng 10) học sinh xác nhận tháng 9, sinh viên xác nhận 2 học kỳ, xuất trình sổ ưu đãi Giáo dục và Đào tạo có xác nhận nơi đang học (Ký tên, đóng dấu)
Đơn đề nghị cấp sổ giáo dục
Danh sách theo dõi
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sĩ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục hồ sơ lập sổ ưu đãi giáo dục và đào tạo - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-088048-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
36