Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-089059-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Muốn thành lập hôi, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Người đứng đầu ban vận động thành lập hội gửi hồ sơ xin phép thành lập hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 15 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ
Bước 2: Hồ sơ thành lập ban vận động thành lập hội gồm:
- Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, mục đích, tôn chỉ, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, dự kiến thòi gian trù bị thành lập hội, nơi tạm thời làm địa điểm hội họp
- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, quê quán, trú quán, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn
Bước 3: Ban vận động thành lập hội có phạm vi trong huyện, xã do Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận
Đơn xin phép thành lập hội
Dự thảo điều lệ
Dự kiến phương hướng hoạt động
Danh sách những người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận
Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động thành lập hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thành lập hội - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-089059-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
51