Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-092096-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì giải quyết ngay, vào sổ theo dõi
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đương sự nộp bổ sung đầy đủ theo quy định
Bước 3: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu:
- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài. Không bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung: Để đối chiếu
Các giấy tờ sao y bản chính bằng tiếng nước ngoài (lưu lại một bản sao tại nơi chứng thực): 02 bản trở lên
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Thu 2000 đồng/ 01 trang từ trang thứ 3 trở đi thu 1000 đồng/trang - Thu tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [30]
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Tây Ninh
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Tây Ninh
Bán doanh nghiệp tư nhân đối với Doanh nghiệp tư nhân - Tây Ninh
Đăng ký thành lập Tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí - Tây Ninh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân - Tây Ninh
Đăng ký thành lập Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Tây Ninh
Đăng ký thành lập Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân) - Tây Ninh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Tây Ninh
Đăng ký thành lập công ty cổ phần - Tây Ninh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Tây Ninh
Đăng ký lập ngân hàng trong nước - Tây Ninh
Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Tây Ninh
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần - Tây Ninh
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên - Tây Ninh
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên - Tây Ninh
Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành một số công ty cùng loại - Tây Ninh
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Tây Ninh
Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thành lập một số công ty cùng loại - Tây Ninh
Tách công ty cổ phần - Tây Ninh
Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Tây Ninh
Chia công ty cổ phần - Tây Ninh
Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Tây Ninh
Hợp nhất các công ty cổ phần - Tây Ninh
Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Tây Ninh
Sáp nhập công ty cổ phần - Tây Ninh
Chuyển đổi Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tây Ninh
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty cổ phần - Tây Ninh
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên - Tây Ninh
Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Tây Ninh
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Tây Ninh
TTHC đang xem
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-092096-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21