Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-108887-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc (theo qui định 15 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Sở Công Thương Tây Ninh (304 Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
Bước 3: Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét hồ sơ của tổ chức, cá nhân:
- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.
- Đối với các loại công việc theo quy định giải quyết trong ngày làm việc không được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận và giải quyết ngay.
- Đối với các loại công việc theo quy định được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.
- Thời gian tiếp nhận: giờ hành chính (sáng 7 gờ đến 11giờ 30, chiều 13giờ 30 đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, không tính ngày lễ, tết).
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Sở Công Thương Tây Ninh (304 Cách mạng tháng 8, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
- Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả đem theo phiếu hẹn nộp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí theo qui định (nếu có).
- Thời gian trả kết quả: giờ hành chính (sáng 7 gờ đến 11giờ 30, chiều 13giờ 30 đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, không tính ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có giá trị 05 năm: nếu có đủ các điều kiện, thủ tục trên.
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có giá trị 01 năm đối với các trường hợp sau:
+ Diện tích không đủ theo quy định cấp loại cửa hàng.
+ Thiếu một trong các loại hồ sơ: hoàn công, giấy phép xây dựng, thiết kế bản vẽ.
Trong thời gian cấp tạm, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ hoặc phải hoàn chỉnh cấp loại cửa hàng
* Trường hợp không cấp lại: không có giấy chứng nhận học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu tối thiểu 03 tháng.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn)
Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) tại địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu có diện tích đúng với cấp loại cửa hàng theo quy hoạch
Giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ hoàn công
Bản sao Giấy chứng nhận đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ và nhân viên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp đổi lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 50.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29