Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-118436-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Thời hạn giải quyết: Giấy xác nhận lô hàng đạt yêu cầu không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày lấy mẫu đăng ký kiểm tra cộng với thời gian cần thử nghiệm đối với lô hàng thuộc diện phải kiểm tra theo phương thức kiểm tra chặt; Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày lấy mẫu đăng ký kiểm tra cộng với thời gian cần thử nghiệm đối với lô hàng thuộc diện phải kiểm tra theo phương thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm nhẹ; Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi hàng về cảng đối với lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tây Ninh (Số 628 Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Sáng từ 7h - 11h 30’.
+ Chiều từ 13h 30’- 17h 00 (ngày lễ nghỉ).
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
- Nghiêm cấm cán bộ tiếp nhận hồ sơ không được tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định.
- Chuyển hồ sơ cho phòng nhận mẫu xử lý.
Bước 2: Phòng nhận mẫu - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tây Ninh thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, giải quyết và trình Lãnh đạo ký, cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu hoặc văn bản trả lời từ chối cấp giấy xác nhận, nêu rõ lý do và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.
- Chuyển giấy xác nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: * Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tây Ninh (Số 628 Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
* Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí.
- Trả giấy xác nhận đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.
Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm;
Bản sao có chứng thực công bố tiêu chuẩn cơ sở của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhập khẩu thực phẩm hoặc giấy phép giải tỏa theo vận đơn do Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cấp;
Bản sao có chứng thực vận đơn (Bill of Landing);
Bản sao có chứng thực hóa đơn hàng hóa (Invoice) (2 tờ);
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ (C.of Origin);
Bản sao có chứng thực bản liệt kê hàng hóa (Packing List);
Bản sao có chứng thực hợp đồng ngoại thương (Contract);
Giấy chứng nhận kết quả phân tích thử nghiệm (Certificate of Analysis) của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc của nhà sản xuất đối với sản phẩm chưa công bố tiêu chuẩn
Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) của cơ quan thẩm quyền nhà nước sản xuất đối với sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao chưa công bố tiêu chuẩn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu Thu bằng 0,1 % giá trị lô sản phẩm, nhưng mức thu tối thiểu không dưới 500.000 đồng và tối đa không quá 10.000.000 đồng/lần/lô hàng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-118436-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25