Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-125711-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể tứ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh, địa chỉ: Km 32, Quốc lộ 22, An Tịnh, Trảng Bàng - Tây Ninh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh, địa chỉ: Km 32, Quốc lộ 22, An Tịnh, Trảng Bàng - Tây Ninh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nhà đầu tư kê khai đầy đủ những thông tin đã được hướng dẫn tại mẫu đơn đề nghị
Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu tại Phụ lục I-3 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006)
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tương ứng với mỗi loại hình, bao gồm:
- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên (Phụ lục I-8); Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (Phụ lục I-9); Danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh (Phụ lục I-10) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006; Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với chủ sở hữu là tổ chức (Phụ lục II-4 thông tư 03/2006/TT-BKH);
- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp (có nội dung theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp);
- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại điều 18 nghị định 88/2006/NĐ-CP đối với nhà đầu tư là cá nhân);
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người đại diên theo ủy quyền và bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc các tài liệu tương đương khác; bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại điều 18 nghị định 88/2006/NĐ-CP đối với nhà đầu tư là cá nhân.
Giải trình kinh tế- kỹ thuật của dự án
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (ít nhất 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu tại Phụ lục I-3 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên, gắn với thành lập doanh nghiệp, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không thuộc diện do Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư) - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-125711-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21