Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-126917-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa thuộc Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh)
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa thuộc Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý hồ sơ :
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả hồ sơ theo qui định
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa thuộc Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật hoặc chủ sở hữu thì đề nghị xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp
Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( theo mẫu) có chữ ký của người đại diện pháp luật
Quyết định về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông
Biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông
Văn bản chuyển nhượng có xác nhận của người đại diện pháp luật công ty
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới được tiếp nhận vào công ty:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân ( hoặc hộ chiếu ) còn hiệu lực
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng
Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Danh sách cổ đông sáng lập thay đổi
Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác ( kèm Chứng minh nhân dân) giữ chức danh quản lý do điều lệ công ty quy định
* Lưu ý: Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty do không thực hiện việc cam kết góp vốn theo khoản 3 Điều 84 hoặc chuyển nhượng cổ phần theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-126917-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
28