Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-127159-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa thuộc Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh)
Bước 3: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa thuộc Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả hồ sơ theo qui định
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa thuộc Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh)
Công văn đề nghị xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư
Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu là dự án thuộc diện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường
Chủ trương đầu tư, giấy tờ về đất đai, hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất, hợp đồng thuê mặt bằng hoặc các giấy tờ khác có liên quan đến dự án đầu tư (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn đề nghị xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư
Văn bản đăng ký đầu tư
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-127159-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [5]

0
35