Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-129845-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh, địa chỉ: Km 32, Quốc lộ 22, An Tịnh, Trảng Bàng - Tây Ninh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh, địa chỉ: Km 32, Quốc lộ 22, An Tịnh, Trảng Bàng - Tây Ninh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nhà đầu tư kê khai đầy đủ những thông tin đã được hướng dẫn tại mẫu đơn đề nghị và đáp ứng điều kiện về đầu tư của dự án
Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (mẫu I-13 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH)
Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp (điều 22 Luật doanh nghiệp)
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh (nếu có)
Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh
Quyết định đăng ký lại
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người đại diên theo ủy quyền và bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân
Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên (Phụ lục I-8); Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (Phụ lục I-9); Danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh (Phụ lục I-10) Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH; Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với chủ sở hữu là tổ chức (Phụ lục II-4 thông tư 03/2006/TT-BKH)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (mẫu I-13 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai được cấp giấy phéo đào tạo trước 01/7/2006) - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-129845-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27