Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-131909-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh, địa chỉ: Km 32, Quốc lộ 22, An Tịnh, Trảng Bàng - Tây Ninh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh, địa chỉ: Km 32, Quốc lộ 22, An Tịnh, Trảng Bàng - Tây Ninh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
- Không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
Ngoài ra, các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trường hợp cấp giấy phép lao động lần đầu.
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động.
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài; hoặc văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp; hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài đối với người nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện hợp đồng.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
- Bản lý lịch tự thuật (có dán ảnh) của người nước.
- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam.
- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sỹ hoặc bản xác nhận ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
- 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
Trường hợp người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác.
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động.
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài; hoặc văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp; hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài đối với người nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện hợp đồng.
- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sỹ hoặc bản xác nhận ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
- 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cm x 4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
- Bản sao giấy phép lao động (đang còn hiệu lực).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động; Lý lịch tự thuật; Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất 400.000 đồng/ giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại KCN, KCX - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-131909-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21