Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-133160-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (96, đường Phạm Tung, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ)
Trả Kết quả: Nhận chứng chỉ tại nơi nộp hồ sơ, thời gian theo giấy hẹn và như thời gian tiếp nhận hồ sơ
Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nội dung quảng cáo giống vật nuôi phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:
+ Tên, nguồn gốc, phương pháp chọn, tạo các giống vật nuôi
+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
+ Những đặc điểm sinh học chính của giống vật nuôi
+ Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt
Nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:
+ Tên thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi
+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
+ Xuất xứ nguyên liệu trong chế biến
+ Vệ sinh an toàn thực phẩm khi sử dụng đối với gia súc, gia cầm
+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và những khuyến cáo đặc biệt
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục 1)
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm đối với quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi đối với quảng cáo các loại con giống
Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 1: Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên các phương tiện quảng cáo không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-133160-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23