Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-134060-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị: - Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho nhân dân ở địa phương mình.
- Thành lập ban chỉ đạo và Hội đồng giao rừng: uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo giao rừng và Tổ công tác giao rừng cấp huyện. uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng giao rừng của xã (Phụ lục 2) TT số 38/2007/TT-BNN.
- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng.
Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (96 Phạm Tung, Phường 3, Thị xã Tây Ninh)
Thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ xin thuê rừng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
- Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương việc Tổ chức có nhu cầu được thuê rừng đã nộp hồ sơ về tỉnh để được thuê rừng, địa điểm khu rừng xin được thuê và tiếp nhận những thông tin phản hồi của xã hội.
- Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Mục II, Thông tư số 38/2007/TT-BNN.
- Lập, trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng ( bằng tiền thuê rừng, nếu có từ 2 tổ chức trở lên cùng xin được thuê rừng trên 1 khu rừng).
- Tổ chức đấu giá.
Thời gian thực hiện bước này là 30 ngày.
Xem xét, quyết định cho thuê rừng: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Mục II, Thông tư số 38/2007/TT-BNN.
Sau khi nhận được hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
+ Xem xét và ký quyết định cho thuê rừng cho tổ chức (phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN.
Thời gian thực hiện bước 4 là 5 ngày làm việc.
Thực hiện quyết định giao rừng, cho thuê rừng: Sau khi nhận được hồ sơ giao rừng cho tổ chức uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
+ Xem xét, ký quyết định giao rừng cho tổ chức (phụ lục 4).
+ Chỉ đạo và tổ chức việc đấu thầu tiền sử dụng rừng trong trường hợp phải đấu thầu.
+ Chuyển quyết định giao rừng cho tổ chức và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thời gian thực hiện bước 4 này là 5 ngày làm việc.
Đơn xin thuê rừng
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng)
Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và uỷ ban nhân dân cấp huyện
Dự án đầu tư khu rừng
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho thuê rừng đối với tổ chức - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-134060-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16