Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-139731-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên – Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, địa chỉ: ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn rả kết quả.
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, địa chỉ: ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Đơn xin giao đất (mẫu số 05a/ĐĐ) hoặc đơn xin thuê đất (mẫu số 05a/ĐĐ)
Quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức trong nước (bản sao có chứng thực)
Dự án đầu tư kèm theo quyết định phê duyệt của dự án (đối với dự án có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước). Trường hợp dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì nộp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường
Trường hợp chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì nộp hồ sơ xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng với hồ sơ xin giao đất, thuê đất.
Bản tự kê khai sử dụng đất (đối với tổ chức kinh tế trong nước thực hiện dự án không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước) và tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật đất đai trong quá trình sử dụng từng khu đất
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế) Mẫu số 05a/ĐĐ
Đơn xin thuê đất (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)Mẫu số 05b/ĐĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-139731-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
21