Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-145379-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kế từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Kế hoạch và Đầu tư (300 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
- Chuyên viên một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận và giao trả hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì Chuyên viên một cửa tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Kế hoạch và Đầu tư (300 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) theo bước sau:
-Chuyên viên một cửa viết phiếu nộp lệ phí (nếu thủ thục có thu phí). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ, kế toán Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Chuyên viên một cửa trả kết quả
- Thời gian trao trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Ngày lễ nghỉ)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu)
Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập
Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện được cam kết góp vốn
Danh sách thành cổ đông sáng lập mới (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.
Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc)
Giấy chứng nhận đăng ký Mã số thuế (bản gốc). Đối với Doanh nghiệp chưa được chuyển Mã số Doanh nghiệp, trước khi Thông tư liên tịch số 05/2008//BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 có hiệu lực
Hồ sơ Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp (Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác)
1- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu).
2- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập.
3- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập.
4- Danh sách cổ đông sáng lập mới (theo mẫu).
5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.
Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
6- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc)
7- Giấy chứng nhận đăng ký Mã số thuế (bản gốc). Đối với Doanh nghiệp chưa được chuyển Mã số Doanh nghiệp, trước khi Thông tư liên tịch số 05/2008//BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 có hiệu lực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách cổ đông
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh của lĩnh vực này 20.000 đ/1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty Cổ phần - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-145379-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35