Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-145456-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh xã hội địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp Giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh xã hội cấp và trao cho người nước ngoài
- Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động
Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam
Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp
Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)
Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Y tế VN
Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật hoặc bản xác nhận về kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành, sản xuất, quản lý (5 năm kinh nghiệm trở lên)
03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 4)
Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)
Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu số 4)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 400.000 đồng/01 giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-145456-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32