Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-145549-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Kế hoạch và Đầu tư (300 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
- Chuyên viên một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận và giao trả hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì Chuyên viên một cửa tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Kế hoạch và Đầu tư (300 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) theo bước sau:
-Chuyên viên một cửa viết phiếu nộp lệ phí (nếu thủ thục có thu phí). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ, kế toán Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Chuyên viên một cửa trả kết quả
- Thời gian trao trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Ngày lễ nghỉ)
Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu) (02 bản)
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh
Bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc lập chi nhánh
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của người đứng đầu chi nhánh
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.
Đối với những ngành nghề kinh doanh theo qui hoạch của Tỉnh, Doanh nghiệp phải có Văn bản đồng ý cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp.
* Đối với Doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh
Đối với việc thành lập Chi nhánh tại Tây Ninh mà trụ sở Doanh nghiệp đặt tại tỉnh khác.
1- Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu) (02 bản).
2- Mã số thuế 13 số của chi nhánh do Cục Thuế hoặc Chi Cục Thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính cấp.
3- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
4- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh.
5- Bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc lập chi nhánh.
6- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
7- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của người đứng đầu chi nhánh.
8- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.
Đối với những ngành nghề kinh doanh theo qui hoạch của Tỉnh, Doanh nghiệp phải có Văn bản đồng ý cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
9- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp.
10- Bản sao điều lệ (Đối với Công ty các loại).
* Đối với Doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Thông báo lập chi nhánh
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đ/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với công ty hợp danh - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-145549-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17