Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-146239-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Kế hoạch và Đầu tư (300 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
- Chuyên viên một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên một cửa viết phiếu tiếp nhận và giao trả hồ sơ trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì Chuyên viên một cửa tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Kế hoạch và Đầu tư (300 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) theo bước sau:
- Chuyên viên một cửa viết phiếu yêu cầu thu phí. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đem phiếu yêu cầu thu phí đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ, kế toán Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chuyên viên một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký nhận, trao kết quả cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
- Thời gian trao trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Ngày lễ nghỉ)
Đối với chủ sở hữu là cá nhân.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (theo mẫu) (02 bản).
Dự thảo Điều lệ công ty có các nội dung theo quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp, có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, của người đại diện theo pháp luật của công ty
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân, hoặc quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác.
+ Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
+ Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Có công chứng).
+ Hộ chiếu nước ngoài (Có công chứng và được dịch ra tiếng Việt) (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế Hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau đây:
Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
Giấy xác nhận đăng ký công dân;
Giấy xác nhận gốc Việt Nam;
Giấy xác nhận có gốc Việt Nam;
Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam;
Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
+ Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
+ Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Đối với những ngành nghề kinh doanh theo qui hoạch của Tỉnh, Doanh nghiệp phải có Văn bản đồng ý cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
Giấy đề nghị chuyển đổi (02 bản)
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hoặc thỏa thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng phần vốn góp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (mẫu 08-MST Thông tư 85/2007/TT-BTC).
Đối với chủ sở hữu là tổ chức.
1- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (theo mẫu) (02 bản).
2- Dự thảo Điều lệ công ty có các nội dung theo quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp, có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, của người đại diện theo pháp luật của công ty.
3- Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).
+ Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
+ Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Có công chứng).
+ Hộ chiếu nước ngoài (Có công chứng và được dịch ra tiếng Việt) (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế Hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau đây:
Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
Giấy xác nhận đăng ký công dân;
Giấy xác nhận gốc Việt Nam;
Giấy xác nhận có gốc Việt Nam;
Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam;
Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
+ Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
+ Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.
4- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp. Kèm theo danh sách này phải có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân qui định tại Điều 18 nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006
5- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức.
6- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
7- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Đối với những ngành nghề kinh doanh theo qui hoạch của Tỉnh, Doanh nghiệp phải có Văn bản đồng ý cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
8- Giấy đề nghị chuyển đổi (02 bản)
9- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hoặc thỏa thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng phần vốn góp.
10- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
11- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (mẫu 08-MST Thông tư 85/2007/TT-BTC).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Giấy đề nghị chuyển đổi
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp 200.000đ/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-146239-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20