Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-146476-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Giao thông vận tải và khảo sát tại vị trí xây dựng cảng
Thời hạn giải quyết: Giai đoạn 1: 05 ngày, không tính thời gian từ khi nhận đơn đến khi đi kiểm tra ở hiện trường
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Giai đoạn 1:
B1: Tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa theo mẫu quy định tại phòng văn thư của sở
B2: Đơn được chuyển lên lãnh đạo phê duyệt rồi chuyển cho chuyên viên phụ trách. Chuyên viên phụ trách phối hợp cùng Thanh tra Giao thông vận tải đi khảo sát tại vị trí xin mở bến
-Sau khi đi khảo sát về, nếu tại vị trí mở bến thỏa mãn điều kiện theo quy định thì soạn chủ trương trình lãnh đạo xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện mở bến theo quy định, chuyên viên soạn văn bản trả lời nếu rõ nội dung không được mở bến và trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo sở ký đồng thời gửi lại cho đơn vị, cá nhân
Bước 2: Giai đoạn 2: Sau khi đã có chủ trương đồng ý được phép mở bến của lãnh đạo
B1: Trả lại đơn và chủ trương đồng ý cho mở bến cho tổ chức, cá nhân để bổ sung các hồ sơ giấy tờ sau:
+ Bản sao có công chứng hoặc có đối chiếu với bản chính giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất
+ Bản vẽ sơ đồ vùng nước bến
+ Lắp đặt biển báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với phao nổi (trường hợp sử dụng phao nổi)
B2: Chủ đầu tư gửi lại toàn bộ hồ sơ cho chuyên viên thụ lý của sở. Chuyên viên tiến hành đi kiểm tra việc hoàn thành lắp đặt biển báo
B3: Soạn thảo giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu và trình ký duyệt, gửi lại cho tổ chức, cá nhân
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa theo mẫu quy định
Bản sao có công chứng hoặc có đối chiếu với bản chính giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất
Bản vẽ sơ đồ vùng nước bến
Giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (trường hợp sử dụng phao nổi)
Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm)
Lắp đặt biển báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-146476-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [5]
Cấp lại giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách hết hạn trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Tây Ninh
Cấp lại giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách trong trường hợp phân chia, sáp nhập trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Tây Ninh
Cấp lại giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được phương tiện lớn hơn trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Tây Ninh
Cấp lại giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách trường hợp chuyển quyền sở hữu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Tây Ninh
Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khi xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thủy trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Tây Ninh

0
17