Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-146505-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Giao thông vận tải và khảo sát tại vị trí xây dựng cảng
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, không tính thời gian từ khi nhận đù hồ sơ đến khi đi kiểm tra ở hiện trường
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa tại phòng văn thư của sở
Bước 2: Hồ sơ được chuyển lên lãnh đạo phê duyệt rồi chuyển cho chuyên viên phụ trách. Chuyên viên phụ trách kiểm tra và phối hợp cùng Thanh tra Giao thông vận tải đi khảo sát tại vị trí bến
Bước 3: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa
Nếu có thay đổi so với lần trước thì km các giấy tờ về những thay đổi này
Phần phân chia, sáp nhập:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa theo mẫu quy định
+ Bản sao có công chứng hoặc có đối chiếu với bản chính giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất
+ Bản vẽ sơ đồ vùng nước bến
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (trường hợp sử dụng phao nổi)
+ Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu xếp dỡ hng hĩa nguy hiểm)
+ Lắp đặt biển báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách trong trường hợp phân chia, sáp nhập trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-146505-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24