Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-147704-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Kế hoạch và Đầu tư (300 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
- Chuyên viên một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận và giao trả hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì Chuyên viên một cửa tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Kế hoạch và Đầu tư (300 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) theo bước sau:
- Chuyên viên một cửa viết phiếu yêu cầu thu phí. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đem phiếu yêu cầu thu phí đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Chuyên viên một cửa yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký nhận, trao kết quả cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Thời gian trao trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Ngày lễ nghỉ)
Thông báo tách Hợp tác xã
Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tách Hợp tác xã
Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách
Đơn đăng ký kinh doanh ( theo mẫu ) (02 bản)
Điều lệ hợp tác xã hoặc Điều lệ liên hiệp hợp tác xã được xây dựng theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã
Số lượng danh sách xã viên, hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách ban kiểm soát hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu HTXDS)
Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định (đối với hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một trong những thành viên Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã (đối với hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).
Đối với những ngành nghề kinh doanh theo qui hoạch của Tỉnh, Doanh nghiệp phải có Văn bản đồng ý cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
Bản sao hợp lệ Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã
Bản sao hợp lệ Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách xã viên, hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách ban kiểm soát hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã
Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký mới 100.000đ/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh khi tách Hợp tác xã - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-147704-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20