Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-169049-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 50 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tây Ninh, (số 606, đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả.
- Nếu hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung.
- Yêu cầu người đến nộp hồ sơ mang theo bản chính các loại giấy tờ để kiểm tra, đối chiếu, xác nhận bản sao. Nếu khi đến nộp hồ sơ chưa mang theo hoặc mang theo không đầy đủ thì khi đến nhận kết quả phải mang theo đầy đủ để đối chiếu.
Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:
1. Kiểm tra hồ sơ, xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận.
2. Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất như sau:
- Trường hợp cá nhân, tổ chức đã có trích lục, trích đo địa chính thửa đất trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận mà hiện trạng của thửa đất không có thay đổi thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sử dụng ngay kết quả này để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận, không phải làm lại trích lục, trích đo địa chính thửa đất.
- Làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích lục kết hợp với chỉnh lý bản đồ địa chính cho thửa đất ở những huyện đã hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính gồm: Trảng Bàng, Gò Dầu, Thị xã, Hòa Thành, Bến Cầu.
- Hoặc lập phương án nêu sự cần thiết và trích đo địa chính cho thửa đất ở những huyện đã hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính nêu trên.
- Trích đo địa chính cho thửa đất ở những huyện chưa hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính gồm: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành.
(Cá nhân, tổ chức được quyền hợp đồng thuê các đơn vị khác có đủ tư cách pháp nhân thực hiện việc trích lục, trích đo địa chính thửa đất để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận. Trong trường hợp này, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai hoàn thành việc thẩm định kết quả này để bổ sung vào thành phần hồ sơ).
3. Gởi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý chuyên ngành trong trường hợp cần xác minh thêm thông tin về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
4. Lấy ý kiến và thống nhất với Chi cục quản lý đất đai về trích lục, trích đo địa chính thửa đất trước khi trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình.
5. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trình lãnh đạo Sở ký tờ trình.
6. Chuyển toàn bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh để ký giấy chứng nhận.
7. Nhận lại hồ sơ và giấy chứng nhận sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trả kết quả:
1. Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí.
2. Trả Giấy chứng nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền).
3. Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ để lưu trữ vào hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN)
Bản phô tô một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất:
- Những giấy tờ về quyền sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
- Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
- Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
- Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hợp đồng thuê đất, thuê lại đất.
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng
Bản phô tô một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây:
- Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật;
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
- Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;
- Đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Bản chính các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có)
Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị
Sơ đồ trích lục thửa đất, trích đo bản đồ địa chính khu đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất 200.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp chủ sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-169049-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20