Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-197444-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ đầy đủ, hướng dẫn nộp lệ phí và viết giấy biên nhận trao cho người nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ và chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ. Không được để người nộp hồ sơ phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Trong giờ hành chính (Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h), từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy (Sáng từ 7h - 11h30), (trừ các ngày nghỉ lễ theo qui định).
- Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản chính giấy CMND, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế CMND (để bộ phận tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với bản sao).
- Chỉ tiếp nhận những hồ sơ đã đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã thực hiện các công việc chuyên môn.
Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra lại tính hợp lệ của hồ sơ.
- In, ký Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã.
Bước 3: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu nộp lại các giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục đã giải quyết.
- Trả Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã.
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu HTXTB-1);
Trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000đ/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện huyện khác với huyện đặt trụ sở chính trong địa bàn tỉnh) - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-197444-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27