Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-219879-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, phòng Kinh tế Thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, phòng Kinh tế Thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn một trong các hình thức sau để nộp hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
- Bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
* Công chức tiếp nhận hồ sơ
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phải có văn bản yêu cầu bổ sung. Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thị xã
Bước 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thị xã thực hiện các công việc sau
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết và trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thị xã ký, cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh hoặc văn bản trả lời từ chối cấp giấy phép, nêu rõ lý do và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết
- Chuyển Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện
- Trả Giấy phép sản xuất rượu cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu thủ công
- Cơ sở sản xuất đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận mã số thuế
Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên
Lưu ý: bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện); bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh - Tại Thị xã: 200.000đồng/giấy/lần cấp - Tại huyện: 100.000đồng/giấy/lần cấp
Mức thu phí thẩm định - Tại Thị xã: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định - Tại huyện: 600.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-219879-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Công nghiệp nhẹ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
38