Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-243168-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ của công dân đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết.
- Rà soát, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
=> Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xét duyệt, tổng hợp đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định.
- Trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện những công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ vào hồ sơ thủ tục đã giải quyết (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
- Trả Quyết định trợ cấp hàng tháng.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh:
- Công nhân viên chúc quốc phòng, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc trước ngày 01/01/1995 hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.
- Cán bộ xã, phường thị trấn trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.
- Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.
- Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.
01 bản khai cá nhân của đối tượng, bản chính
Một hoặc một số giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền);
Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt hưởng chế độ:
+ Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ hoặc chuyển sang công nhân viên chức quốc phòng rồi thôi việc, quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi lao động hợp tác quốc tế;
+ Phiếu lập sổ trợ cấp phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành;
+ Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật hoặc bản trích lục hồ sơ thương tật;
+ Lý lịch quân nhân, lý lịch cán bộ công chức, viên chức, lý lịch cán bộ hoặc bản trích yếu 63 đối với sĩ quan, phiếu quân nhân; lý lịch đi lao động ở nước ngoài, lý lịch Đảng viên; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);
- Giấy tờ liên quan gồm:
+ Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng; phong, thăng quân hàm, nâng lương; điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ;
+ Giấy chứng nhận tham gia Thanh niên xung phong; giấy đăng ký quân nhân dự bị; phiếu khám sức khỏe, chuyển thương, chuyển viện;
+ Huân, huy chương tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và các hình thức khen thưởng khác;
- Hồ sơ hưởng chính sách người có công, hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
- Giấy chứng tử; Giấy báo tử, tử sĩ;
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 03 bộ hồ sơ (gửi Sở Lao động –Thương binh và Xã hội 01 bộ; lưu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 01 bộ; Bộ Tư lệnh Quân khu 01 bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-243168-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24