Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-245266-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được cấp giấy phép hoạt động nơi người bệnh tham gia điều trị
Thời hạn giải quyết: Bốn (04) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được tiếp nhận điều trị tại cơ sở mới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người bệnh nộp đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế cho người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người đó đang tham gia điều trị;
Bước 2: Trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị của người bệnh, người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh có nguyện vọng chuyển đi có trách nhiệm lập bản sao hồ sơ điều trị và Phiếu chuyển gửi người bệnh điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (sau đây gọi là Phiếu chuyển gửi) theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế;
Bước 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ điều trị của người bệnh có nguyện vọng được chuyển tiếp điều trị, cơ sở điều trị mới có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện việc điều trị cho người chuyển đến.
Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế;
Bản sao hồ sơ điều trị;
Phiếu chuyển gửi bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo mẫu tại Phụ lục 10 Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
Tải về
Phiếu chuyển gửi bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay thế cơ sở điều trị cho bệnh nhân đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-245266-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

2
21