Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-247884-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, KP5, Phường 4, Thị xã Tây Ninh) tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý đầu tư. Chỉ để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
Bước 2: Phòng Quản lý đầu tư thực hiện như sau:
+ Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, ghi biên nhận, vào sổ theo dõi.
+ Nghiên cứu hồ sơ và tham mưu Lãnh đạo Ban ký Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Bản đề nghị điều chỉnh giấy CNĐT (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)_ Phụ lục I-7 (Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư).
Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên_Phụ lục II-4 (Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 Bộ Kế hoạch Đầu tư).
Văn bản của chủ đầu tư: Quyết định kèm theo Biên bản họp (nếu có) của chủ đầu tư về nội dung đề nghị điều chỉnh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
Điều lệ sửa đổi.
Danh sách thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên Phụ lục I-8.
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Phụ lục I-9.
Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh Phụ lục I-10.
Danh sách người đại diện theo ủy quyền_ Phụ lục I-9 (áp dụng cho công ty TNHH một thành viên)__ Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.
Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính Quyết định thành lập của Chủ đầu tư mới (đối với chủ đầu tư là tổ chức); bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (đối với chủ đầu tư là cá nhân).
Văn bản ủy quyền của chủ đầu tư cho người được ủy quyền đối với trường chủ đầu tư mới là tổ chức.
Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của người đại diện theo ủy quyền.
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.
Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.
Lưu ý: Để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự (Điều 4 nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
– Bản đề nghị điều chỉnh giấy CNĐT (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần
Tải về
Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Tải về
Danh sách thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
Tải về
Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh
Tải về
Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-247884-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30