Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-247901-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, KP5, Phường 4, Thị xã Tây Ninh) tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý đầu tư. Chỉ để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
Bước 2: Phòng Quản lý đầu tư Giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy CNĐT_Phụ lục I-2, I-3(Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư).
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên_Phụ lục I-2, Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên _Phụ lục I-3, Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần _Phụ lục I-4, Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh II-8 (Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 Bộ Kế hoạch Đầu tư)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư :
+ Đối với cá nhân : Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân : Giấy CMND hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác hợp pháp còn hiệu lực (Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ).
+ Đối với pháp nhân : Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác.
Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
Giải trình kinh tế - kỹ thuật, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh).
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan, gồm các nội dung như sau :
- Dự thảo Điều lệ của Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp :
+ Có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH.
+ Có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
- Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp theo mẫu phụ lục I-8, I-9, I-10 của Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với nhà đầu tư là tổ chức.
- Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của người đại diện theo ủy quyền.
- Văn bản ủy quyền của chủ đầu tư cho người được ủy quyền đối với trường chủ đầu tư là tổ chức.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
- Đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã có quyết định phê duyệt (đối với nhà đầu tư thuê xưởng đã được xây dựng sẵn để sản xuất).
Lưu ý: Để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự (Điều 4 nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011).
Đối với lĩnh vực thương mại bổ sung thêm một số giấy tờ :
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo Mẫu MĐ-6 Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013.
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.
Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản bổ sung thêm một số giấy tờ:
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với lĩnh vực kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề bổ sung thêm một số giấy tờ:
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký cấp giấy CNĐT gắn với thành lập chi nhánh
Tải về
Bản đăng ký cấp giấy CNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp
Tải về
Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần
Tải về
Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
Tải về
Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
Tải về
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra dự án đầu tư, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, đối với các dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không thuộc dự án Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-247901-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18