Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-249097-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại địa phương phải thông qua và được Vụ Thông tin báo chí - Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động. Sau khi được cấp giấy phép, cơ quan, tổ chức đề nghị cho phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại địa phương có văn bản thông báo gửi UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ. liên hệ Sở Ngoại vụ Tây Ninh (Địa chỉ: Số 193 đường 30/4 Thị xã Tây Ninh, số điện thoại: 066 3824343) nộp hồ sơ.
* Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá 01 lần cho một vụ việc. Nghiêm cấm cán bộ, công chức không được tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
* Chuyển hồ sơ đến Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ tham mưu giải quyết
Bước 2: Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ:
- Kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ, vào sổ theo dõi giải quyết
- Tham mưu lãnh đạo Sở Ngoại vụ ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ; địa chỉ: Số 193 đường 30/4 Thị xã Tây Ninh. Công chức trả kết quả Sở Ngoại vụ làm những công việc sau:
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.
- Trả văn bản chấp thuận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phóng viên nước ngoài hoạt động ở tỉnh phải dưới sự hướng dẫn của của Sở Ngoại vụ.
Giấy phép hoạt động báo chí do Vụ Thông tin báo chí- Bộ Ngoại giao cấp.
Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giới thiệu cho phóng viên nước ngoài đến hoạt động tại địa phương (nêu rõ lý lịch tổ chức hoặc cá nhân; mục đích, chương trình, nội dung và thời gian hoạt động tại tỉnh).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-249097-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23