Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-250929-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
* Công chức tiếp nhận hồ sơ
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này
- Chuyển hồ sơ sang phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
Bước 2: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết và trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký công văn mời các ngành kiểm tra thực tế các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của tổ chức, cá nhân xin đăng ký giấy phép, các điều kiện về thời gian nổ mìn, địa điểm nổ mìn, khoảng cách an toàn và các điều kiện an ninh, an toàn khác; trường hợp không cấp giấy đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp
- Tham mưu lãnh đạo Sở
+ Nếu kiểm tra thực tế đạt yêu cầu -> Lãnh đạo Sở ký Giấy đăng ký sử dụng VLNCN
+ Nếu kiểm tra thực tế không đạt yêu cầu -> Văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân bổ sung các điều kiện thực tế chưa đạt
- Chuyển Giấy đăng ký sử dụng VLNCN cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện
- Trả giấy đăng ký sử dụng VLNCN cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền kèm theo CMND của người được ủy quyền), yêu cầu người nhận Giấy đăng ký vào sổ giao nhận theo quy định
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không có
Đơn đề nghị đăng ký (không có mẫu)
Bản sao Hợp đồng kinh tế với đơn vị thuê dịch vụ nổ mìn
Bản sao Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp
Danh sách chỉ huy nổ mìn và người trực tiếp liên quan
Thiết kế hoặc phương án nổ mìn
Thời gian, thời điểm tiến hành nổ mìn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí - Đối với khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp: 2.000.000đ/giấy phép - Đối với thi công công trình khác: 1.000.000đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-250929-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
51