Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-251553-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn một trong các hình thức sau để nộp hồ sơ cho Sở Công Thương: Nộp trực tiếp tại Sở hoặc nộp qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại 0663.814885, Fax 0663.824726).
* Công chức tiếp nhận hồ sơ:
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. Chỉ để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
- Chuyển hồ sơ sang phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường.
Bước 2: Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường thực hiện các công việc sau:
Kiểm tra hồ sơ, ghi vào sổ theo dõi giải quyết hồ sơ, thực hiện nghiệp vụ giải quyết.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ (hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc có các nội dung không phù hợp: trong thời gian 04 ngày, phòng KTATMT sẽ lập văn bản nêu cụ thể các điểm, nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa và thời hạn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu. Các bước được lập lại như bước 1.
- Hồ sơ đầy đủ: Phòng KTATMT trình lãnh đạo Sở ký Công văn kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã xây dựng trong biện pháp.
- Tham mưu cho lãnh đạo Sở:
+ Nếu kiểm tra thực tế đạt yêu cầu => Lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận;
+ Nếu kiểm tra thực tế không đạt yêu cầu => Lập văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
- Chuyển Giấy xác nhận cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.
- Trả Giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất nguy hiểm với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP. Trường hợp các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại phụ VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP thì phải xây dựng Biện pháp.
- Kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã xây dựng trong biện pháp.
Công văn đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (theo mẫu phụ lục 8 kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương)
Biện pháp gồm 05 (năm) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan thẩm định
Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanh gồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất
Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
Lưu ý: Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Tải về
Công văn đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Tải về
Hướng dẫn xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Tải về
Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Điều 1, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27