Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-267845-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi thẻ cộng tác viên của Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Sở Tư pháp sẽ ra quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đề nghị thu hồi thẻ: Khi cộng tác viên thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày12/01/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý Giám đốc Trung tâm ra quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên;
Bước 2: Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi thẻ và gửi cho cộng tác viên;
Bước 3: Cộng tác viên có trách nhiệm nộp lại thẻ Cộng tác viên.
Văn bản đề nghị thu hồi thẻ của Giám đốc Trung tâm;
Một trong các giấy tờ, tài liệu chứng minh Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy định trong Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-267845-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
41