Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-268791-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật không quy định nhưng thực tế giải quyết 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định đình chỉ hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo làm công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động, chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng Ủy ban nhân dân thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, làm công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, sở nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động, quy định rõ thời gian đình chỉ; các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học viên. Quyết định đình chỉ, giải thể hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;
- Vì lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường của trung tâm giáo dục thường xuyên.
Công văn đề nghị sở nội vụ thẩm định của sở Giáo dục và Đào tạo.
Phương án của sở giáo dục và đào tạo.
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-268791-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38