Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-269006-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước (từng cấp theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Từ 15/8 đến 30/8 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kỷ niệm chương
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ quan quản lý giáo dục nếu xét thấy các cá nhân ngoài ngành có đủ điều kiện, hướng dẫn các cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan quản lý giáo dục xác nhận. Cơ quan quản lý giáo dục xác nhận hồ sơ cho các cá nhân đó, gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Thi đua Khen thưởng thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (Số 23 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường III - Thị xã Tây Ninh) trước ngày 20/6 hàng năm.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tập hợp, xác nhận hồ sơ, lập danh sách cho các cá nhân có đủ tiêu chuẩn quy định và được các cơ quan, cơ sở giáo dục đề nghị, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, làm văn bản (có hồ sơ kèm theo) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/8 hàng năm.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trao Kỷ niệm chương cho cá nhân sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định công nhận.
Bước 4: Lưu ý: Đối với cá nhân là người Việt Nam công tác ở nước ngoài, cùng với quy trình thực hiện các bước 1, 2, 3; tùy theo đối tượng cụ thể, phải được một trong các cơ quan sau: cơ quan đại diện ngoại giao, cấp ủy của ta ở địa bàn sở tại, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Cán sự Đảng ngoài nước có ý kiến đề nghị.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ đủ một nhiệm kỳ trở lên, có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của ngành giáo dục.
- Cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.
- Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật để tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục xác nhận.
- Riêng đối với cá nhân là người Việt Nam công tác ở nước ngoài, trong hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, thì tùy theo đối tượng cụ thể được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, còn phải có ý kiến của một trong các cơ quan sau: cơ quan đại diện ngoại giao, cấp ủy ở địa bàn sở tại, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Cán sự Đảng ngoài nước.
Công văn đề nghị_ Mẫu 1A.
Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương_ (Mẫu 3B) và đĩa mềm.
Hồ sơ của các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, bản thành tích cá nhân_ (Mẫu 2B).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thành tích cá nhân
Tải về
Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
Tải về
Danh sách cá nhân trong ngành đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục"
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tặng kỷ niệm chương vì Sự nghiệp giáo dục ngoài ngành - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-269006-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32