Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-269020-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và phù hợp)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Văn bản Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì gửi hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương (số 304, đường CMT8, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận; trường hợp hồ sơ không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức bổ sung.
- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2: Công chức Phòng Quản lý thương mại thực hiện như sau:
- Thẩm định và trình Lãnh đạo Sở Công Thương giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương gửi cho tổ chức văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo.
- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp tổ chức không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức có trách nhiệm gửi thông báo, cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường CMT8, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Yêu cầu người nhận kết quả nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.
- Trả văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10;
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
Bản sao các tài liệu;
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).
Lưu ý bản sao là: bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tải về
Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-269020-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23