Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-270199-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Tài nguyên – Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tối đa là 4,5 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” - Sở Tài nguyên và Môi trường (số 606, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh). Thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và ghi biên nhận. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên trong thời gian không quá 01 ngày.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn bổ sung theo quy định.
Bước 2: Phòng Quản lý Tài nguyên thực hiện các công việc sau:
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng. Trường hợp có từ 01 (một) loại giấy tờ chưa đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý thì chậm nhất sau 05 ngày làm việc (tính từ ngày nhận hồ sơ), Phòng Quản lý Tài nguyên thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ (ghi rõ lý do và các nội dung cần bổ sung).
- Thẩm định hồ sơ theo quy định:
+ Nếu kết quả thẩm định đạt thì hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.
+ Nếu kết quả thẩm định không đạt thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, bổ sung.
- Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, nhận lại hồ sơ, giao kết quả cho bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở.
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại biên nhận hồ sơ để lưu trữ vào hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
- Trả kết quả: Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản (trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu số 14 Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);
Bản sao đề án thăm dò khoáng sản và Giấy phép thăm dò khoáng sản;
Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công;
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan và bản số hóa.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sả
Tải về
Phí, lệ phí
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Xem chi tiết tại tệp đính kèm hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định xét, phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-270199-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32