Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-270367-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ sở khám chữa bệnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Thời hạn giải quyết: Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe; Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khám sức khỏe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định, nộp Giấy khám sức khỏe (KSK) theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tường khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).
Bước 2: Cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1.
Bước 3: Kết luận và trả giấy khám sức khỏe.
Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu giá thu viện phí khám bệnh chữa bệnh
Tải về
Mẫu giấy khám sức khỏe dùng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Xem tệp đính kèm
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [48]
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thủy sản - Tây Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật - Tây Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - Tây Ninh
Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y - Tây Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật - Tây Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Tây Ninh
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Tây Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Tây Ninh
Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Tây Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Tây Ninh
Gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Tây Ninh
Cấp thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Tây Ninh
Đổi thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Tây Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược - Tây Ninh
Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược - Tây Ninh
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Tây Ninh
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Tây Ninh
Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - Tây Ninh
Cấp thẻ nhân viên tư vấn Phòng chống bạo lực gia đình - Tây Ninh
Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình - Tây Ninh
Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về Tây Ninh - Tây Ninh
Thuyên chuyển giáo viên ra ngoài tỉnh - Tây Ninh
Cấp phép dạy thêm cấp Trung học phổ thông - Tây Ninh
Cử tuyển vào đại học, cao đẳng - Tây Ninh
Cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở và cấp tiểu học - Tây Ninh
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm - Tây Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn) - Tây Ninh
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm - Tây Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn) - Tây Ninh
Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh - Tây Ninh
Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh - Tây Ninh
Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh - Tây Ninh
Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh - Tây Ninh
Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh - Tây Ninh
Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh - Tây Ninh
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Tây Ninh
Bổ nhiệm Công chứng viên - Tây Ninh
Công chứng di chúc - Tây Ninh
Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản - Tây Ninh
Công chứng hợp đồng, giao dịch khác - Tây Ninh
Đăng ký nuôi con nuôi - Tây Ninh
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới - Tây Ninh
Tuyển dụng công chức - Tây Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và nhà cung cấp dịch vụ - Tây Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam - Tây Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác vị trí công việc đã được ghi trong giấy phép lao động - Tây Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Tây Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với người cấp giấy phép lao động lần đầu được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động - Tây Ninh
TTHC đang xem
Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-270367-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31