Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-270399-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: số 606 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh);
- Hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ. Chuyển giao hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường trong thời gian không quá 01 ngày.
- Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện các công việc sau:
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng các tài liệu kèm theo.
Trường hợp chất lượng hồ sơ có một loại giấy tờ chưa đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc (tính từ ngày nhận hồ sơ) Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ (ghi rõ lý do và nội dung cần bổ sung).
- Thẩm định hồ sơ theo quy định:
+ Nếu kết quả thẩm định đạt thì hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
+ Nếu kết quả thẩm định không đạt thì thông báo bằng văn bản cho Tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
- Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, nhận lại hồ sơ, giao kết quả lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các công việc sau:
- Hướng dẫn Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả: trả biên nhận hồ sơ.
- Trả kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền).
Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.3).
Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.5.
Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).
Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/ 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngoài các văn bản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.
Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/ 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngoài các văn bản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước đó.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và yêu cầu của Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 5.000.000 đồng/01 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-270399-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24