Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-270406-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: số 606 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh);
- Hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ. Chuyển giao hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường trong thời gian không quá 01 ngày.
- Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện các công việc sau:
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng các tài liệu kèm theo.
Trường hợp chất lượng hồ sơ có một loại giấy tờ chưa đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc (tính từ ngày nhận hồ sơ) Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ (ghi rõ lý do và nội dung cần bổ sung).
- Thẩm định hồ sơ theo quy định:
+ Nếu kết quả thẩm định đạt thì hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
+ Nếu kết quả thẩm định không đạt thì thông báo bằng văn bản cho Tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
- Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, nhận lại hồ sơ, giao kết quả lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các công việc sau:
- Hướng dẫn Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả: trả biên nhận hồ sơ.
- Trả kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền).
Đơn đề nghị đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại (Phụ lục 1).
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương.
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH).
Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH).
Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp hoặc điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-270406-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29