Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-270458-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng hành chính - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh - Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Mười (10) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Phòng hành chính - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh - Sở Y tế (Đường Nguyễn Văn Rốp - KP 5 - P4 - Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Phòng hành chính tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức bổ sung. Chỉ để tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Khoa điều trị - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh xử lý.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
Bước 2: Khoa Điều trị - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh thực hiện các công việc sau:
- Giải quyết hồ sơ và trình Lãnh đạo ký, cấp giấy phép hoặc văn bản trả lời từ chối cấp giấy phép, nêu rõ lý do và thông báo cho tổ chức biết.
- Chuyển kết quả cho Phòng hành chính - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh.
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng hành chính - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế;
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư
Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế và kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị;
Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị
Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế.
Báo cáo hoạt động của 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị
Tải về
Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở điều trị thay thế thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-270458-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28