Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-BS153
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác của cộng tác viên, Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh được Giám đốc Trung tâm uỷ quyền tiến hành thanh lý hợp đồng và ký hợp đồng mới với cộng tác viên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, nếu Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh không đồng ý với đề nghị thay đổi, bổ sung hợp đồng của cộng tác viên thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho cộng tác viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc chi nhánh của Trung tâm với cộng tác viên; Văn bản trả lời không đồng ý thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác; Thanh lý hợp đồng cộng tác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cộng tác viên đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác.
- Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Không để cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
- Nghiêm cấm cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 082 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2: Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh được uỷ quyền thanh lý hợp đồng trước đây và ký hợp đồng mới, nếu không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu Cộng tác viên không đồng ý thì chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc thông báo cho Trung tâm chấm dứt hợp đồng;
Bước 3: Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh được Giám đốc Trung tâm uỷ quyền thoả thuận về việc thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác và trả kết quả tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý hoặc các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý.
Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác
Hợp đồng cộng tác trước đây (bản chính)
Thẻ cộng tác viên (bản chụp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa trung tâm trợ giúp pháp lý với cộng tác viên - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-BS153
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24